Kdo jsme?

Volné sdružení znepokojených rodičů a občanů Šlapanic a Bedřichovic, kteří chtějí ve svých obcích spokojeně žít.


Proč jsme znepokojeni?

Myslíme si totiž, že naše město dlouhodobě neřeší otázky našeho životního prostředí a že nezastupuje zájmy nás – občanů Šlapanic a Bedřichovic.


Naše cíle

  • Přimět vedení města, aby se začalo zajímat o stav našeho životního prostředí a aby ho začalo důsledně řešit. Stav životního prostředí Šlapanic a Bedřichovic je alarmující.
  • Docílit změny v chování samosprávy Šlapanice a Bedřichovic vůči svým občanům – nelíbí se nám kultura chování a metody jednání  a řešení problémů na šlapanické radnici a v některých případech také na městském úřadu.

Proč si to myslíme?

Šlapanice je opakovaně zařazováno na základě měření ČHMÚ mezi obce se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na vině je především polétavý prach frakce PM10, jehož zdroje laicky řečeno jsou různé. Některým se vyhnout nemůžeme, např. polím, které nás obklopují, dalším významným zdrojem je dálnice D1. Některé zdroje ale Město a jeho občané ovlivnit mohou. Jedná se o průmyslové zdroje ve městě nebo jeho nejbližším okolí. Někteří z nás už roky marně bojují s cihelnou Tondach (kategorie: silný zdroj znečišťování ovzduší). Všichni víme o existenci Satesa (do roku 2007 rovněž silný zdroj znečišťování, od roku 2008 jen středně silný zdroj znečištění – nakládání s nebezpečnými odpady), nemalý vliv na prašnost musí nutně mít i provoz kamionové dopravy rovněž přítomné firmy VATEX přímo vedle obytných domů. Šlapanice se nelehce vyrovnávají s automobilovou dopravou.

Aby toho nebylo málo, naplánovala si naše obec ve své těsné blízkosti gigantickou průmyslovou zónu o rozloze 250ha (2x větší než celé Šlapanice) pro 15 000 zaměstnanců. Nikoho asi bohužel nepřekvapí, že v čele této iniciativy prosazující obří zónu, stáli majoritní vlastníci pozemků a lidé, kteří sledovali i jiné – řekněme „neveřejné“ zájmy.  Jako důkaz neveřejnosti těchto zájmů slouží např. podepsaný dodatek ke smlouvě mezi sdružením vlastníků a investorem zóny firmou CTP Invest. V dodatku si 6 lidí zastupujících vlastníky nechalo vyplatit od investora  odměny za svou součinnost při přípravě zóny a dohodli se s investorem na odměně pro „sdružení vlastníků“  blížící se 120 milionům korun za realizaci zóny. Ale naše Město jako jeden z vlastníků pozemků o těchto výplatách a dohodách údajně nic nevědělo. Tehdejší radní a také vlastník pozemků V. Hrabálek, stejně jako zástupce našeho města ve sdružení vlastníků a bývalý starosta J. Střechovský „zapomněli“  o tomto dodatku informovat jak současného starostu J. Klašku, tak zastupitelstvo města a pravděpodobně i další vlastníky pozemků. Proč asi? A pro koho je realizace zóny nejvýhodnější?

Petici proti zóně podepsalo 2544 lidí, kteří nesouhlasí s touto megalomanskou stavbou v bezprostřední blízkosti obce. Snažíme se zastoupit jejich názor.
Investor i obec na základě petice a také kvůli nesouhlasu Ministerstva životního prostředí se záborem nejkvalitnější půdy ohlásili  údajné zmenšení rozsahu zóny. Reálně však podnikají kroky, které se dají vykládat jako kroky k realizaci celého 250ha průmyslového areálu.


Co s tím děláme?

Zastupujeme občany ve správních řízeních (připomínkování územního plánu kraje či obce formou zástupce veřejnosti), informujeme – pořádáme besedy, vydáváme letáky.

Když můžeme pomoci přímo – uděláme to. Vysadili jsme spolu s Vámi již dvě aleje (přesněji řečeno jejich části) – Brněnskou a Ponětovskou.  O obě pečujeme a chceme pečovat i nadále. Pomáháme udržovat zeleň u Žuráně či organizujeme jarní úklid Velkého hájku.

Chtě nechtě někteří  z členů občanského sdružení vstoupili do komunální politiky, aby pomohli prosazovat zanedbávané a opomíjené oblasti i přímo v našem zastupitelstvu. Ač hodně občanů nemá rádo politiky a mají k tomu čím dál více pádných důvodů,  vyklizením politického pole nepříteli se nic vybojovat nedá. Více o činnosti sdružení nezávislých kandidátů naleznete zde.


Co můžete dělat Vy?

  • Můžete se stát členem našeho občanského sdružení a podílet se přímo na naší činnosti.
  • Můžete se stát sympatizantem našeho sdružení a přihlásit se k pravidelnému odběru informací e-mailem zde: ciste.slapanice@seznam.cz . Na stejné adrese uvítáme také Vaše nápady, podněty a připomínky!
  • Můžete sledovat naši činnost a podpořit nás při našich akcích.
  • Můžete přispět na naši činnost na našem transparentním účtu viz Kontakty.

Ale hlavně:

Zajímejte se, co se děje kolem Vás!

Choďte na zasedání zastupitelstva naší obce, sledujte jeho počiny  a zvažujte je pozorně a kriticky.

Nebojte se vystoupit veřejně se svým názorem.