FACKY KOLEM LAKOVNY

V čísle 3/2011 šlapanického Zpravodaje (str.25)  odůvodnil starosta J. Klaška svá slova o facce na společném jednání se zástupci Čistých Šlapanic tím, že byl rozhořčen, že jsme nepodali námitky během dodatečného povolování lakovny Impact Industry. Jeho rozhořčení nad...

Lakovna Impact Industry povolena

Stavební úřad Šlapanice vydal lakovně Impact Industry dodatečné povolení. Rozhodnutí stavebního úřadu je podloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů. Námitku proti stavbě lakovny  podalo Město Šlapanice, které je vázáno rozhodnutím zastupitelstva z června 2009....

Zápis z Veřejného projednání lakovny

je k dispozici na stránkách informačního systému EIA. V závěru je konstatováno: „Veřejné projednání ukázalo, že samotný posuzovaný záměr má z hlediska vlivů na životní prostředí při splnění navržených podmínek minimální vliv na okolí, avšak obec a veřejnost s...