Dopadnou obce na trase jihovýchodní tangenty stejně? A Šlapanice sevřené dopravními a průmyslovými stavbami s nimi?

Problémy s  rostoucí dopravou stoupají po celé republice. Velký vliv na situaci má a bude mít právě územní plánování – to totiž má posoudit situaci a umisťovat stavby s přihlédnutím a zvážením všech pro a proti. Stavba jihovýchodní tangenty, která bude...