Beseda o životním prostředí

Včera 23. 9. 2009 proběhla v kinosále ZŠ beseda o životním prostředí pod záštitou starosty.  Odborníci z ČHMÚ (hydrometeorologický ústav) – Mgr. R. Skeřil  a RNDr. I. Koláčný ze Zdravotního ústavu prezentovali odborné informace týkající životního prostředí. Diskuzi moderoval RNDr. M. Sedláček.

Dozvěděli jsme se : že znečištění ovzduší ve Šlapanicích je z velké části způsobeno dopravou (téměř 90%) a velkými zdroji (ve Šlapanicích je situace opačná než ve velké části JMK, kde malé zdroje – domácnosti jsou ve znečišťování na 2.místě za dopravou). A že situace z velké části závisí laicky řečeno „na počasí„.
Po zdravotní stránce pak díky dlouhodobému znečišťování lze očekávat zvýšený výskyt onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulárních onemocnění.
Co se s tím dá dělat? Opět laicky shrnuto: zametat ulice a silnice, vyvést dopravu mimo město, tam, kde to nejde, alespoň snížit rychlost a hlavně začít vysazovat zeleň, která dokáže velmi účinně zachycovat prašné částice.

Přínosem bylo vystoupení p. Mikušky z Akademie věd, který včera vyslovil názor, že dle stávajících měření ve Šlapanicích  situace v Tuřanech umožňuje odhadnout situaci ve Šlapanicích, ale toto tvrzení je zatím stále jen předběžné a pro jeho obecnou platnost je potřeba ještě  hodně měření.

Přeběžný úsudek nás laiků tak může být: neměřme to, co už je naměřeno v Tuřanech a neplaťme ještě jednou to, co už zaplatil stát – totiž měření a vyměřování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale zaměřme se už na konkrétní kroky ke zlepšení.  Můžeme ušetřit 1 milion za měření a zakoupit za něj stromy. Občané jistě rádi pomohou, máme tu školy, skauty a dobrovolné organizace.

Podtrženo a sečteno: jsou to informace, které většina přítomných už znala a termín  „beseda“ byl  zvolen úmyslně. Pěkně jsme si pobesedovali, ale kde je výsledek? Pan starosta se k tematice zásadním způsobem nevyjádřil, „beseda“ neměla žádný výstup kromě jednoho: zase se někdy sejdeme a budeme si povídat. Moderátor diskuze p. Sedláček bohužel vstupoval do diskuze často a odpovídal na otázky kladené odborníkům sám. Důvěru nás přítomných si rozhodně nezískal prohlášením, že nelze jednoznačně říci, že by průmyslové zóny zhoršovaly životní prostředí. To vzbudilo úsměv všech, který se ještě prohloubil, když navíc zaznělo, že na střechy průmyslových hal by se mohly vysazovat trávníky.
V diskuzi o chybějící zeleni p. starosta statečně hájil ten 1ha  lesa, který se bude letos vysazovat. Bohužel 1ha lesa je zoufale málo v porovnání s cca 250 ha průmyslové zóny (celé město Šlapanice má rozlohu 117ha, tedy zóna má mít  2x větší rozlohu než celé město).  1 hektar je jedno trochu větší fotbalové hřiště. Jsme za ně vděční, ale když to porovnáme s úsilím a časem věnovaným vybudování průmyslové zóny, musíme se ptát: Jestliže 90% znečištění tvoří doprava, jak bude odcloněna doprava z průmyslové zóny? Obchvat je důležitý, ale pokud není nikde kolem účinná zeleň, budou škodliviny volně poletovat a zase přistanou ve šlapanickém dolíku. Kde jsou nějaké kompenzace k průmyslové zóně? Kde jsou už vysázené stromy, které odcloní průmyslovou zónu od Šlapanic? Anebo můžeme za účinnou bariéru považovat nové bytové domy, které rostou vedle zóny a které budou zachycovat znečištění a hluk ze zóny?  Kde jsou městské pozemky, aby se daly směnit  a mohly být vybudovány ochranné plochy? Zóna se chystá 6-7 let, za tu dobu mohly stromy o pár centimetrů povyrůst – ale nemají kde, městské pozemky jsou totiž prodány CTP na vybudování zóny.

Jinými slovy: pokud budeme  chodit na „besedy“, kde si něco řekneme, ale nezazní na nich žádný termín a žádný závazek ze strany zástupců Města – je to „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.  Přínosem samozřejmě je, že Město a jeho vedení začalo pod tlakem veřejnosti životnímu prostředí Šlapanic věnovat pozornost. Přejeme sobě i Městu, aby nezůstalo jen u pozornosti, ale aby se úsilí a čas, který tomu věnujeme, zhmotnil v zeleni pro naše město, které jí má zoufale málo.