Přijďte mezi nás

Přijďte mezi nás

Vážení příznivci, Obracíme se na Vás s pozváním na Výroční členskou schůzi zapsaného spolku Čisté Šlapanice, které je současně pozvánkou do našich řad. Náš zapsaný spolek má za sebou již 10 let existence a kromě spolkové činnosti věnované především ochraně životního...
Parčík Švehlova – Čechova s podporou Nadace VIA

Parčík Švehlova – Čechova s podporou Nadace VIA

V loňském roce náš spolek uspěl se žádostí o podporu na úpravy parčíku na rohu Čechovy a Švehlovy ulice, částkou 68 000, -Kč přispěje Nadace VIA, zbývající potřebné finance dodá spolek Čisté Šlapanice z příspěvků svých členů. Úpravy parčíku logicky navazují na náš...