Čekáme na vysvětlení pana starosty a vedení obce a také tajemníka!!!

Na 4. ZM dne 6.4. 2011 předložili zastupitelé Čistých Šlapanic ostatním zastupitelům a vedení obce kopie smlouvy mezi Sdružením průmyslová zóna Šlapanice a investorem zóny firmou CTP Invest včetně dodatku č.1. Požádali jsme na zasedání starostu a vedení obce, rovněž přítomné úředníky o sdělení, zda mohou potvrdit, že tyto smlouvy existují v předložené podobě a zda jsou jim známa ujednání, která obsahují.  Kopie totiž vzbudily spoustu otázek a spoustu pochybností ohledně způsobu realizace průmyslové zóny a způsobu financování.

Starosta se odmítl na zasedání ke smlouvám vyjádřit s tím, že je nezná. Tajemník a současně předseda Sdružení průmyslová zóna Šlapanic se vyjádřil, že smlouvy nezpochybňuje, ale že vysvětlení zastupitelům podá prostřednictvím právníků. I když je otázkou, jestli zastupitelům podá vysvětlení jako tajemník obce nebo jako předseda Sdružení průmyslová zóna Šlapanice.

Podle zákona o  obcích má zastupitel obdržet informace písemně  do 30 dnů od požádání. Dodrží – li naše vedení obce zákon, nejpozději v pondělí bychom měli obdržet odpovědi na otázky, které jsme položili 6.4. 2011 na zasedání Zastupitelstva.

Jedná se o smlouvy, o které jsme žádali několikrát, obec tvrdí, že jimi nedisponuje. K obsahu smluv se vyjádříme poté, co obdržíme vysvětlení naší obce a jejích zástupců.

ČEKÁME!!!