Čisté Šlapanice – sdružení nezávislých kandidátů

Vážení přátelé, už více jak rok  jsme vás na těchto stránkách průběžně informovali o všech aktivitách našeho sdružení, jejichž hlavním cílem byla snaha udržet ve Šlapanicích příjemné a kvalitní prostředí pro bydlení a nepřipustit jeho zásadní zhoršení. Věříme, že se nám podařilo řadu věcí ovlivnit (ať už se jedná o prozatímní zmenšení prům. zóny, nově vznikající urbanistický filtr u ul. Švehlovy, Wurmovy,  o něco kvalitnější smlouvu mezi obcí a firmou CTP po připomínkách našeho sdružení, výsadbu zeleně pod Žurání, výsadbu části aleje Brněnská nebo změnu jednacího řádu Zastupitelstva ve prospěch občanů a další), ale také jsme postupně zjišťovali,  jak je pro občana velmi těžké pohnout s „úředním molochem“ k jakékoliv změně. Vyžaduje to velké množství času, energie a chuti „jít do toho“. Když jsme zvažovali,  jak dál postupovat (vzhledem k stávající situaci s CTP a dalšími tématy),  dospěli jsme k názoru, že největší šance, jak ovlivnit kvalitu bydlení ve Šlapanicích, je využít principů demokracie,  práva každého občana zúčastnit se voleb, stát se zastupitelem  a  získat přímou účast na „správě obce“. K tomuto kroku nás vede několik důvodů: 1. S vlastními zástupci v zastupitelstvu naší obce bychom měli výrazně lepší přístup k informacím i možnost ovlivňovat rozhodování zastupitelstva obce 2. Po  zkušenostech  s neochotou některých stávajících zastupitelů či vedení obce „pracovat s názory občanů“ považujeme za nutné pomoci změnit  chování „volených úředníků“ k občanům. 3) A především: věříme, že změna je možná. Jsme dnes kritizováni, že veškerá naše činnost je motivována našimi politickými ambicemi.  Na to můžeme odpovědět jen tím,  že nejlepším chováním a také právem občana je, co nejvíce se zapojit do správy města.  Nechceme budit dojem,  že „jen kritizujeme“, ale chceme napomoci věci přímo měnit. Pokud by se nám podařilo uspět v letošních komunálních volbách,  rozvíjeli bychom myšlenky našeho sdružení nadále i jako uskupení “ Čisté Šlapanice – sdružení nezávislých kandidátů„,  které se těchto voleb zúčastní. Děkujeme všem našim dosavadním příznivcům za projevy důvěry (např. podpisem více jak  2500 podpisů v petici,  účastí na sázení stromků na Brněnské i řadou jiných projevů) a věříme, že nám svoji přízeň zachováte i nadále.