Další kolo cenzurních akcí ve Zpravodaji

Další kolo cenzurních akcí ve Zpravodaji

Zveřejnit článek ve Šlapanickém zpravodaji je běh na dlouhou trať s naprosto nejistým výsledkem. Jediná jistota, kterou má případný autor článku (zvláště pokud jeho článek obsahuje alternativní či kritické názory k činnosti radnice) na 100% je ta, že jeho příspěvek bude „uveden na správnou míru“. Kancelář na uvádění informací na správnou míru si přitom nezaložil jen oblíbený Saturnin, ale také šlapanický starosta spolu s oběma místostarosty, potažmo redakční rada šlapanického Zpravodaje.
A tak např. si Redakční rada Zpravodaje vysvětluje právo na odpověď podle tiskového zákona §10 tak, že dotyčný má sice právo na odpověď, ale ten, kdo na dotyčného vypustil polopravdy či nepravdy, má nárok tuto Odpověď ještě komentovat…

Mailovou korespondenci s redakční radou, jak se pan starosta a oba místostarostové podepisují, si můžete přečíst zde.

Článek ve Zpravodaji nevyjde, takže si jej můžete přečíst zde.

 

cenzura