Dopadnou obce na trase jihovýchodní tangenty stejně? A Šlapanice sevřené dopravními a průmyslovými stavbami s nimi?

Problémy s  rostoucí dopravou stoupají po celé republice. Velký vliv na situaci má a bude mít právě územní plánování – to totiž má posoudit situaci a umisťovat stavby s přihlédnutím a zvážením všech pro a proti. Stavba jihovýchodní tangenty, která bude duplicitní stavbou k plánovanému rozšříření dálnice D1 v našem úseku, vzbuzuje pochybnosti. Jak bude území vypadat viz 2. Návrh Zásad územního rozvoje JMK.

Hluk, který uslyšíte na nahrávce, dobře znají již občané Bedřichovic a Podolí. Opravdu je třeba dvou rychlostních komunikací (D1 a jihovýchodní tangenta) ve vzdálenosti pouhých 3 km od sebe? Odhlučnění je problematické a drahé,  imise z dopravy v území samozřejmě odstranit nejdou. Je toto dopravní řešení tím pravým a nutným pro naše území?

Podívejte se na http://www.youtube.com/watch?v=w4Lus4AXFc0