Dotazníky k dalšímu rozvoji Šlapanic

Dotazníky k dalšímu rozvoji Šlapanic
Město Šlapanice si připravuje koncepční dokument Strategický plán rozvoje Šlapanic. Tento dokument by měl navrhnout budoucí možnosti rozvoje Šlapanic, zapracovány podle našeho názoru by měly být i představy nás všech jako občanů, nikoliv jen politiků.
Součástí přípravy je i dotazníková akce pro občany, rozhodně doporučujeme se této akce zúčastnit. Má to jen jeden háček.
Dotazník si musíte osobně vyzvednout na podatelně  Městského úřadu – v elektronické podobě občanům není k dispozici a podle vyjádření místostarosty S. Nováka, který tuto akci organizuje, jsou dotazníky číslovány a vydávány jednotlivě. Ani svým členům rodiny (podle vyjádření místostarosty) je tedy nemůžete vyzvednout a vzít domů k vyplnění: „dotazníků je omezený počet. Proto jsou skutečně poskytovány pouze jednotlivě. Je ale možné nechat jméno a adresu a případně zbylé dotazníky pak město doručí.“  více zde: http://slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=1901
Proč město nerozdalo občanům dotazníky například ve Zpravodaji nebo je nezveřejnilo v elektronické podobě na stránkách města (jako např. poslední dotazník k nábřeží Říčky) nebo proč nemůžete vzít dotazníky pro své sousedy či členy rodiny, je dotaz na pana místostarostu S. Nováka, který celou akci organizuje. Věřme, že poskytne nějaké opravdu rozumné vysvětlení  kromě toho, že dotazníků je omezený počet.
A tak chcete-li se vyjádřit například k tomu, jaké podobě rozvoje obce (klidné bydlení, město obchodu a průmyslu apod.) dáváte přednost, pak hurá na podatelnu MěÚ. Úřední hodiny podatelny zkuste najít na webových stránkách obce (nálezci úředních hodin nabízíme nanukový dort a zveřejnění na našich stránkách – pošlete nám odkaz na e-mail: ciste.slapanice@seznam.cz)