Jak a kdy podávat připomínky k návrhu územního plánu Šlapanic

Jak a kdy podávat připomínky k návrhu územního plánu Šlapanic
Jak bude nyní pokračovat proces pořizování nového územního plánu Šlapanic? Po procesní stránce cca takto:
  • do 7.4. může každý (!) podat k návrhu ÚP Šlapanic podat připomínku. Vzor připomínky najdete zde: vzor připomínky k návrhu UP.
  • následně bude návrh ÚP upraven podle připomínek (nebo také ne) a každopádně bude znovu zveřejněn k podání připomínek a námitek, součástí této fáze by již mělo být i veřejné projednání (cca květen/červen-červenec 2014)
  • po vypořádání připomínek a námitek bude návrh ÚP znovu upraven a předložen spolu s rozhodnutím o vypořádání námitek/připomínek ke schválení zastupitelstvu Šlapanic (předpokládáme září 2014).
Co chystají Čisté Šlapanice:
  • chystáme podání připomínek občanského sdružení
  • „připomínkovací web“, který chceme spustit nejpozději začátkem příštího týdne. O jeho spuštění Vás budeme informovat. Tento web bude sloužit k podání předpřipravených připomínek nebo k podání vlastních. Připomínky jsou podávány e-mailem, tzn. že je velmi vhodné si je např. i vytisknout a podat na podatelnu MěÚ Šlapanice (Masarykovo nám/Opuštěná).
 A obracíme se na Vás se žádostí: Záleží-li Vám na Šlapanicích a jak to v nich bude dále vypadat, začněte i Vy osobně lobbovat u našich zastupitelů. Požádejte své zastupitele o osobní schůzku na téma nového územního plánu Šlapanic a ptejte se jich, jak a proč budou v případě nového ÚP hlasovat.
Jako velmi zásadní úvahu o uplatňování veřejného zájmu v případě průmyslové zóny ve Šlapanicích předkládáme příklad Amazonu. Stejný investor – firma CTP Invest slíbila Brnu cca 100 milionů na výkup pozemků pro sjezd na dálnici a příspěvek městu za  cca 20hektarové plochy pro Amazon. Šlapanice si nechaly stejnou firmou slíbit cca 8 milionů na veřejnou infrastrukturu za realizaci 200ha! Po zmenšení zóny pak za 120ha stále cca 8 mil. Kč. Nepoměr v obou případech je způsoben tím, že za naše město nevyjednávají lidé hájící veřejný zájem, ale vlastníci pozemků nebo lidé jinak zainteresovaní na realizaci zóny.
Velmi důležité bude hlasování zastupitelů na dalším zasedání ZM dne 2. 4., kde budou pravděpodobně předloženy zastupitelům  k prodloužení stávající smlouvy mezi městem a CTP. Pokud je zastupitelstvo schválí, bude město vázáno smluvně s firmou CTP Invest na několik dalších let. Doporučujeme, aby se občané Šlapanic seznámili s nelegálními postupy firmy CTP na pozemcích Brna s neschváleným územním plánem a bez stavebního povolení viz http://brno.idnes.cz/treti-zasedani-zastupitelu-o-osudu-amazonu-fz2-/brno-zpravy.aspx?c=A140318_122119_brno-zpravy_daj
Adresy zastupitelů najdete zde: http://www.slapanice.cz/zastupitelstvo/
Adresy těch zastupitelů, kteří nemají zveřejněný kontakt, vám jistě poskytne kancelář starosty:  sekretariat@slapanice.cz
Podávejte své připomínky a komunikujte se svými zastupiteli. Šlapanice nám za to stojí!