Jak dál s ICECem?

Jak dál s ICECem?

…“Neúspěšně čekají už léta obyvatelé Šlapanic u Brna na dokončení dekontaminace půdy a podzemních vod zamořených rakovinotvornými fenoly. Problém vznikl v 50. letech minulého století, kdy šlapanický závod na výrobu lepenky vypouštěl fenoly jako odpad do podzemních vod. Z továrny, která leží v srdci města, se jedovaté chemikálie dostaly až pod bytovou zástavbu.“ více zde.

Občané, město i ICEC nyní čekají na rozhodnutí státu, aby se mohlo pokračovat v sanaci staré ekologické zátěže v areálu ICECu. Podle vyjádření ředitele ICECu, M. Jedličky jsou akcionáři nakloněni prodeji areálu Městu a snad i Město vyjádřilo svůj zájem. Další jednání zřejmě nenásledovala i kvůli rozdílným představám o ceně.

Čisté Šlapanice podporují odkup areálu obcí a jeho postupnou přeměnu podle potřeb obce. Variantu tzv. „vyčištění do čista“, považujeme bohužel v současnosti za nereálnou i díky postupu předchozích vedení naší obce – viz např. stanovisko ČIŽP k pokusu naší obce změnit areál na plochu pro bytovou výstavbu. Další informace také na  stránkách ICECu.

ICEC letecky pohled

ICEC - zdroj: czechinvest.cz