Jak (ne)publikovat ve Šlapanickém zpravodaji

Našemu sdružení se ani napodruhé nepodařilo projít přísnými pravidly publikování pro Šlapanický zpravodaj. Poprvé (červenec 2009) byl článek schválen redakční radou a poté ho nepustil 1. místostarosta ing. Mrkvica do Zpravodaje s odůvodněním, že se jedná o inzerci. Konkrétně tím myslel, že naše sdružení se „zviditelňuje“ (oblíbené slovo  1. místostarosty). V čem je zviditelňování našeho sdružení odlišné od ostatních neziskových, dobrovolných sdružení Šlapanic, jejichž příspěvky jsou pravidelně zveřejňovány, nedokázal vysvětlit ani na Zastupitelstvu.
Neprošel ani náš příspěvek do příštího čísla Zpravodaje. Přes hodinu a půl dlouhé domlouvání s redakční radou bylo ztrátou času, protože redakční rada nakonec už bez nás zkrátila náš článek nepřijatelným způsobem, vynechala z něj podstatné informace týkající se odpovědnosti starosty v procesu EIA a fakta o Impact Industry. Fakta typu: ing. Meitner vykonával funkci stavebního dozoru na stavbě Impact Industry. Na stavbě Impact Industry byly nalezeny 3 jímky vybudované v rozporu se stavebním povolením, ing. Meitnerová vyměřila našemu sdružení nepřiměřeně vysokou částku za poskytnutí informací o stavbě (naši stížnost na výši částky uznal KrÚ JMK jako oprávněnou, atd.).

Zřejmě se někteří členové redakční rady obávají, že by tato fakta poškodila představu občanů o tom, jak je ve Šlapanicích vše v pořádku. Ve skutečnosti velká část občanů tato fakta zná. Neochota představitelů obce informovat otevřeně o  těchto věcech pak vede k domněnkám, že obec má co skrývat.