Jaké podklady má naše obec o dopadu průmyslové zóny na životní prostředí nebo zdraví svých občanů? 0,0000 nic!

Na svém informační portálu zveřejnila obec dne 26.04. 2010  zápis zasedání Dopravní komise, jeden z mnoha naprosto neuvěřitelných  závěrů této komise zněl: „Plánovaná průmyslová zóna je od obydlených částí Šlapanic natolik vzdálena, že nemůže výrazným způsobem narušit dosavadní životní podmínky, naopak může dopravě odlehčit.“

Vzhledem k tomu, že nám není známo, že by Dopravní komise disponovala odborníkem na dopad průmyslových provozů na životní prostředí, domnívali jsme se, že  při svých smělých teoriích vycházela komise alespoň z nějakých odborných podkladů či studií. Požádali jsme si tedy o ně. Výsledek? 0 ! 

Naše obec nemá jedinou studii, jediný podklad, který by předložila dopravní komisi a který by tuto komisi opravňoval konstatovat, že PZ nemůže narušit výrazným způsobem dosavadní životní podmínky.

Odpověď našeho úřadu zde.

Starostovo oblíbené a únavné houfování odborníků na seminářích či zastupitelstvech nemá valnou cenu, tito lidé se vyjadřují pouze v obecné rovině bez toho, že by věděli kolik průmyslových provozů a  jakých v zóně bude, atd.  Viz např. oblíbené tvrzení,  že životní prostředí ovlivňuje naše zdraví z pouhých 20%. Znamená to snad, že se obec nemusí starat o těchto 20 %, které by ovlivnit mohla?

Jediným seriózním podkladem o možném dopadu zóny v kumulaci se všemi ostatním záměry, které kraj do naší oblasti naplánoval, je tak zatím  HIA (hodnocení vlivů na zdraví obyvatel) v Zásadách územního rozvoje JMK, str. 141. Říká se v ní, že realizace všech uvedených záměrů bude spojena s poměrně významným hlukovým a imisním zatížením obyvatel.

Jakým způsobem se tedy ve Šlapanicích rozhoduje? Sejde se několik lidí u piva a řeknou si, že by bylo fajn, kdyby Šlapanice měly průmyslovou zónu? A že by se na ní dalo vydělávat?