Jarní úklid našich luhů a hájů :-) je tu!

Jarní úklid našich luhů a hájů :-) je tu!

V sobotu 21. 4. si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na jarní úklid Hájku a alejí Brněnská a Ponětovská.

Rukavice s sebou. Sraz v 9.00 v Kolíbce (Andělka a Čertovka).

Po úklidu společný oheň a špekáčky.  Těšíme se na Vás.

V případě nepříznivého počasi se akce odkládá o týden.