Lakovna Impact Industry povolena

Stavební úřad Šlapanice vydal lakovně Impact Industry dodatečné povolení. Rozhodnutí stavebního úřadu je podloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů. Námitku proti stavbě lakovny  podalo Město Šlapanice, které je vázáno rozhodnutím zastupitelstva z června 2009. Bohužel jak je u našeho Města zvykem, námitka nebyla podložena žádným věcným důvodem, a proto stavební úřad tuto námitku zamítl.

Naše sdružení podalo věcné námitky a připomínky v procesu EIA.  Většina z nich byla vypořádána, některé byly zapracovány jako podmínky do souhlasného stanoviska EIA. V průběhu EIA jsme se obrátili na všechny dotčené orgány se žádostí o změnu jejich souhlasného stanoviska. Nikdo z dotčených orgánů naší žádosti nevyhověl, přestože se jednalo o věcnou argumentaci.

Závěr, který z tohoto vyplývá, je jednoznačný: jakmile je schválen územní plán pro výrobu, dotčené orgány nejsou ochotny vstoupit na tenkou půdu zákazu pro nějakou firmu. Čím je firma větší, tím je ochota úředníků menší. Hrozí tu totiž riziko zmařené investice, výjimkou nebyla ani černá stavba lakovny.

Kořeny celé záležitosti přitom spočívají v prodeji pozemků firmě Impact bývalým starostou Václavem Horákem, změnou územního plánu na výrobu a vydáním stavebního povolení pro halu v blízkosti Žuráně. Všechny 3 tyto počiny spojuje osoba starosty Václava Horáka a lakovna je pomníkem jeho činnosti pro Šlapanice.