Lepší územní plán pro Šlapanice!

Lepší územní plán pro Šlapanice!

Pomozte nám prosadit lepší územní plán pro Šlapanice!

Šlapanická radnice zveřejnila návrh nového územního plánu, obsahuje  zásadní změny jako například opravdu velkou 120ha průmyslovou zónu pro firmu CTP v blízkosti obytné zástavby, návrh protipovodňových opatření, které občané odmítli, propojení Šlapanic s Bedřichovicemi a spoustu dalších změn. Naopak v něm chybí zásadní věci např. kompenzační opatření pro obyvatele Šlapanic, kteří už teď na svém území nesou značnou zátěž záměrů, které slouží či mají sloužit celé brněnské aglomeraci nebo dokonce Jihomoravského kraje jako je letiště Brno Tuřany, dálnice D1 nebo plánovaná vysokorychlostní trať. Posuzovatelé vlivů na životní prostředí přitom pouze velmi cynicky konstatují, že území Šlapanice ponese důsledky všech těchto záměrů, ale akceptuje je ve prospěch aglomerace viz posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), str. 120. Šlapanicím přitom žádné kompenzační opatření nenavrhují, naše radnice s krajem ani Brnem městem nevyjednává žádné podmínky a žádné kompenzace prakticky nevyžaduje. Chybí ale i obyčejnější věci nebo naopak přebývají, prohlédněte si návrh územního plánu (např. v podobě hlavního výkresu s legendou či jeho textovou část ZDE.) Šlapanická radnice se tváří jako kdyby se nic zásadního nedělo, návrh územního plánu zveřejnila pouze na úřední desce.

Společně to můžeme změnit, podejte spolu s námi připomínky k návrhu ÚP. Šlapanice nám za to přece stojí.

Jak to můžete udělat? Jednoduše! Na našem připomínkovacím webu Mám připomínky k návrhu ÚP Šlapanic můžete buď poslat připomínky, které připravilo občanské sdružení Čisté Šlapanice nebo můžete podat vlastní. Nebo kombinovat oba způsoby. Připomínky jsou napsané, stačí jen zaškrtnout ty, které chcete podat, podepsat jednoduchý formulář s předvyplněnými adresáty a odeslat. Doporučujeme po odeslání připomínky vytisknout a podat písemně na podatelnu. Adresáty připomínek jsou Rada města, zastupitelé, kteří budou územní plán v konečné podobě schvalovat a vedoucí stavebního úřadu MěÚ Šlapanice Ing. H. Meitnerová spolu s vedoucím odboru ŽP Ing. R. Beránkem.

Připomínky lze podávat jen do 7. 4. 2014, proto neváhejte. Sdílejte odkaz na webové stránky i s dalšími obyvateli Šlapanic a Bedřichovic.

Za vaši pomoc děkujeme!