Návštěva Tondachu

V pátek 28.8. 2009 navštívili členové našeho sdružení v doprovodu pracovníků České inspekce životního prostředí provoz cihelny Tondach. Členy sdružení k návštěvě vedly dlouhodobé problémy s obtěžujícím zápachem z Tondachu. Jako občané se obáváme nejen zápachu z cihelny, ale také toho, že se nemusí jednat jen o neškodný zápach. Prostorami Tondachu nás provázel vedoucí závodu ing. Pavelka a technolog ing. Skotal. Účelem návštěvy bylo seznámení s provozem cihelny, členové ČIŽP prováděli současně kontrolu zařízení. Více podrobností z návštěvy Tondachu a návrh možných opatření na Zastupitelstvu obce 9. 9. 2009.