Otevřený dopis firmě CTP Invest s.r.o.

Otevřený dopis

Vážený pane Vossi,

obracím se na Vás se žádostí občanského sdružení Čisté Šlapanice, abyste přestal šířit nepravdivé informace o údajném souhlasu občanského sdružení Čisté Šlapanice s průmyslovou zónou CTPark Brno South, kterou firma CTP Invest chce realizovat ve Šlapanicích.

O tom, že šíříte tuto nepravdivou  informaci, jsme již také informovali Ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně tak Ministerstvo životního prostředí.

Vycházíme z rozhovoru, který jste poskytl novinám 5plus2 (viz http://brno.5plus2.cz/30889/vos-nemame-s-nikym-zadny-spor). V rozhovoru uvádíte: „Čisté Šlapanice během jednání potvrdili, že nebudou dalšímu vývoji bránit, protože porozuměli potřebě této stavby.“

Tato informace je nepravdivá. Čisté Šlapanice během několika jednání (cca 2-3) – nikoliv mnoha, jak uvádíte v článku – v žádném případě nepotvrdily, že nebudou dalšímu vývoji bránit, protože porozuměly potřebě této stavby. Opak je pravdou. Během těchto několika rozhovorů nebyli členové Čistých Šlapanic seznámeni s žádným účinným opatřením, které by řešilo dopady existence obří průmyslové zóny na obyvatele Šlapanic. Z postupu firmy CTP Invest a bývalého i současného vedení šlapanické radnice je navíc zřejmé, že „zmenšená zóna“, o které hovoříte, není ničím jiným než pokusem o salámovou metodu směřující k realizaci zóny celé.

Firma CTP Invest jistě pečlivě sleduje veškeré procesy územního plánování, ať už na krajské úrovni, či na úrovni našeho města. Sama také podle vašeho článku jedná jak s JMK, tak s Městem Šlapanice. Je jí tedy zcela určitě velmi dobře známo, že občanské sdružení Čisté Šlapanice podalo námitky zástupce veřejnosti proti realizaci průmyslové zóny i ve zmenšené podobě – a to jak k Zásadám územního rozvoje v roce 2012 (jež byly mezitím zrušeny), tak letos v únoru ke konceptu územního plánu Šlapanic. Důvody jsou stále stejné – ani krajský územní plán ani koncept územního plánu Šlapanic neřeší zhoršenou kvalitu bydlení a ohrožené zdraví šlapanických občanů zatížených okolními průmyslovými stavbami a silnicemi, tyto návrhy naopak situaci dále zhoršují.

Za těchto okolností a při současném přístupu JMK, nynějšího vedení Města Šlapanice i přístupu Vaší společnosti, Čisté Šlapanice v žádném případě nedaly a nemohou dát svůj souhlas k realizaci obří průmyslové zóny CTPark Brno South.

Tímto Vás tedy ještě jednou důrazně žádám, abyste nadále nešířil nepravdivou informaci o souhlasu občanského sdružení Čisté Šlapanice s realizací průmyslové zóny CTP. Současně žádám, abyste opravil informace poskytnuté novinám 5plus2.

S pozdravem Michaela Trněná,

předsedkyně občanského sdružení Čisté Šlapanice

Ve Šlapanicích dne 15. 9. 2013