Parčík Švehlova – Čechova s podporou Nadace VIA

Parčík Švehlova – Čechova s podporou Nadace VIA

V loňském roce náš spolek uspěl se žádostí o podporu na úpravy parčíku na rohu Čechovy a Švehlovy ulice, částkou 68 000, -Kč přispěje Nadace VIA, zbývající potřebné finance dodá spolek Čisté Šlapanice z příspěvků svých členů.

Úpravy parčíku logicky navazují na náš předchozí projekt Mluvme spolu, Šlapanice, v jehož rámci jsme připravili pocitové mapy Šlapanic. Z pocitových map vyvstala místa, která jsou pro obyvatele Šlapanic něčím zajímavá a důležitá, někdy bohužel i negativně vnímaná. Každopádně z nich ale vyplynulo, že většině oslovených obyvatel není lhostejné, v jakém prostředí žijí, že své okolí velmi citlivě vnímají a je pro ně důležité. Pocitové mapy jsme předali zpracovateli připravovaného územního plánu, aby je mohl zapracovat a staly se současně základem koncepce tzv. Malých míst – míst, jako je parčík Švehlova, kousek nároží, kus nábřeží podél Říčky a mnoho dalších. Malá místa jsou frekventovaná, lidé je míjí prakticky denně a budou-li dobře upravena, stanou se pěknou součástí našeho města.

Parčík Švehlova je pilotním projektem, v těchto dnech se postupně upravují povrchy, které budou jiné než ty dosavadní, osazen byl zajímavě vyhlížející kámen. Dnes, tj. v neděli 19. 6. jsme se sešli, abychom osázeli květinami a travinami roh parčíku, v dalších dnech pak vznikne mlatová plocha. Město by naopak mělo zprovoznit zdejší studnu. Připraveno bude místo pro nové lavičky – ty by měly přijít z dílny p. Šimona Kiriakovského, kterého si město vybralo v rámci spolupráce s Ateliérem produktového designu, Fakulty výtvarných umění VUT. Za několik týdnů by tak toto první Malé místo mělo získat svou definitivní podobu a sloužit všem kolemjdoucím pro radost i pro zastavení.

Dnes přinášíme několik prvních fotografií z úpravy parčíku, o dalším postupu i výsledku vás budeme informovat.

Autorem úprav je ing. arch. Petr Buryška, donátorem Nadace VIA a spolek Čisté Šlapanice.