Postřehy z 21. zasedání Zastupitelstva Šlapanic

Na 21. ZM 2010 jsme se dozvěděli:

1) dluh obce je nyní cca 90 mil.Kč.

2) starosta představil nové požadavky obce na CTP při projednávání změny rozsahu PZ s tím,  že tyto návrhy se budou projednávat s investorem, pak v komisích a výborech města a možná příští Zastupitelstvo by mohlo schválit změny smluv mezi obcí a CTP!

3)  Impact Industry se zatím nevyjádřila k žádosti obce, aby znovu postavila kotce, které zbourala. Obec nemá smluvně podchycen 6m zalesněný pás kolem haly Impactu na jejich pozemku, kterým Rada města v r.2003 podmiňovala svůj souhlas s rozšířením haly.

4) zástupce našeho sdružení  ing. Milan Pernica v této souvislosti poukázal, že pokud si vedení obce nedokázalo pohlídat smluvní záležitosti u jedné jediné haly Impact Industry, těžko může mít důvěru občanů,  že „zvládne uhlídat“ smlouvy s investorem u průmyslové zóny tohoto rozsahu.

5) dopisem (den před zastupitelstvem) nás starosta informoval, že

a) 1. místostarosta ani tajemník nejsou z pohledu právního zástupce města Mgr. Ondruše ve střetu zájmů (pana Václava Horáka ze střetu zájmů úplně obec vynechává)

b) vedení obce nabízí, aby se 1 zástupce našeho sdružení účastnil jednání mezi obcí a investorem, pokud bude investor souhlasit.

c) obec vyžaduje originály petičních archů, petiční výbor zvažuje ještě další možnosti.

Máte-li možnost, doporučujeme podívat se na záznam Zastupitelstva, postačující je záznam diskuze, pro vytvoření představy o tom, jakým způsobem se chovají starosta a 1 místostarosta k diskutujícím občanům: neodpovídají na položené dotazy, naopak dlouze hovoří o věcech, na které se nikdo neptá, ale především opouštějí základy slušného chování  a místy se slušně kladeným dotazům a názorům otevřeně vysmívají – celkový dojem je velmi tristní.

Za pozitivní považujeme dopad veřejného mínění na tvorbu nové plánovací smlouvy s investorem Lídlu (naprosti Lípy), kde si snad konečně obec u investora dokázala prosadit opravdové závazky a také sankce za jejich případné neplnění, apod. Usuzujeme tak ale pouze z toho, co zaznělo na zasedání, smlouvu zatím k dispozici nemáme.