Pozvání na 9.ZM dne 13.6. 2012 v 16.00

Dovolujeme si Vás pozvat na 9. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 13.6. 2012 v kinosále ZŠ Šlapanice – program zde.

Očekáváme tentokrát zajímavou diskuzi hned u několika bodů.

Prvním z nich bude bod 21. Pod věcným názvem Návrh na úspory v rozpočtu města, se skrývá výbušný námět – zrušení 1  uvolněného místa, tedy zrušení 1 místostarostovského postu. Návrh pochází z dílny opoziční ODS a dle návrhu může naše město zrušením jednoho místostarostovského místa ušetřit cca 750 000 ročně. To je jistě vysoká částka v rozpočtu, zvláště v porovnání s jinými výdaji obce. Zhruba stejnou částku dostávají například na svůj provoz všechny dobrovolné organizace ve městě! Návrh ODS navrhuje rozdělit povinnosti zrušeného místostarosty na radní a komise či výbory města.  Tomuto návrhu tleskáme a rozhodně jej podpoříme. Je spravedlivé připomenout, že tento návrh se již pokusil prosadit volební subjekt Změna pro Šlapanice prostřednictvím svého zastupitele A. Karáska.
Občany zveme, aby se přišli podívat, jak se zachová koalice, která ústy starosty opakovaně halasně hovoří o nutnosti úspor a nedostatku financí. A tak bude zajímavé sledovat, kterým směrem se koalice vydá – korýtko a moc pro některou z koaličních stran nebo např. opravený chodník pro občany?

Finance města dostávají na frak i v jiných ohledech. Kontrolní výbor zastupitelstva ve své zprávě (bod 22)  konstatuje, že naše město vynaložilo marně částku cca 330 000,-Kč na projekt protipovodňových opatření. Tato částka byla vynaložena marně (vyhozena z okna), protože naše město nedokázalo projednat svůj záměr dostatečně z občany a ani nebylo schopno a ochotno akceptovat jejich připomínky k protipovodňovým opatřením. Výsledkem všeho je nesouhlas občanů s projektem protipovodňových opatření a odložený projekt v celkové hodnotě cca 600 000,-Kč. Zbývající částku zaplatil JMK ze své dotace, tedy opět z peněz daňových poplatníků.  Hledat finanční zdroje v průmyslové zóně na takovéto plýtvání penězi je výsměchem všem občanům! 

Firma Bonagro, a.s. představí během zasedání ZM občanům svůj záměr bioplynové stanice (bod 24). Občané se mohou ptát a diskutovat se zástupci Bonagra.

Hovořit se nejspíše v diskuzi zastupitelů či občanů bude také o počínání firmy Vareal  (Vatex), která začala provádět stavbu v místě určeném územním plánem Šlapanic pro krajinnou zeleň. Koná náš stavební úřad i v případě firmy Vareal nebo pro ni platí jiná pravidla?

Zveme tedy občany, kteří se o daná témata zajímají, aby si je přišli poslechnout osobně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h