Pozvánka na 19. zasedání ZM Šlapanice – 25.6. 2014

Pozvánka na 19. zasedání ZM Šlapanice – 25.6. 2014

Srdečně zveme všechny občany Šlapanic na 19. zasedání Zastupitelstva Šlapanic, které se koná ve středu 25.6. v 16.00. Pozor! Tentokrát v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice!

Čisté Šlapanice předkládají na program jednání návrh na odvolání Ing. Jana Střechovského (pův. Zdravý rozum, nově za ANO) z funkce zástupce města ve sdružení vlastníků pozemků s názvem Sdružení průmyslová zóna Šlapanice. Důvody? Ing. Jan Střechovský si v této funkci sjednal odměnu od investora sám pro sebe a také podepsal v této funkci smlouvu (dodatek ke smlouvě), aniž by ho schválilo Zastupitelstvo či Rada města. O podpisu tohoto Dodatku navíc město podle vyjádření starosty J. Klašky neinformoval. Od roku 2011, kdy jsme tento anonymně získaný dodatek ke smlouvě předložili zastupitelům a žádáme vysvětlení a nápravu. Výsledek? Nulový.  Podrží koaliční zastupitelé KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD zprofanovanou osobu pana Střechovského ve funkci?

Schvalovat se bude  mj.závěrečný účet města a rozhodně se budeme ptát na stav pořizování ÚP Šlapanic. V diskuzi občanů a zastupitelů můžete vznášet své náměty, dotazy i Vy, jako občané Šlapanic a Bedřichovic. Každý občan se také v souladu se zákonem o obcích může zapojit do diskuze a vyjádřit svůj názor ke každému projednávanému bodu programu zasedání.

Celý program s podklady k zasedání najdete na stránkách sdružení nezávislých kandidátů za Čisté Šlapanice ZDE.