Připomínkujte zásadní dokument – územní plán Jihomoravského kraje – ZUR JMK

Připomínkujte zásadní dokument – územní plán Jihomoravského kraje – ZUR JMK

Pravidelným návštěvníkům našeho webu není asi třeba sdělovat, co jsou to Zásady územního rozvoje JMK (ZUR JMK). Ale pro jistotu: jedná se fakticky o krajský územní plán, ten pro Jihomoravský kraj dosud nebyl schválen, přestože bez něj nelze realizovat zásadní stavby, především ty dopravní.
Po zrušení ZUR JMK soudním rozhodnutím v roce 2012 přichází JMK s dalším návrhem. Prohlédnout si návrh ZUR JMK můžete ZDE. Jednotlivé záměry na katastru obce, která Vás zajímá, najdete ZDE.
Co můžeme za naše město ZUR JMK vytknout je, že ani po 4 letech od svého zrušení – kdy tedy bylo dostatek času na hledání řešení – nepřináší potřebná dopravní řešení v jádrové brněnské oblasti, což má dopad i na Šlapanice. Toto řešení odsouvají ZUR JMK na tzv. územní studii dopravní sítě brněnské oblasti. Studie bude hotova nejdříve za 2 roky, do té doby budou dopravní návaznosti v tomto území záhadou.

Pozitivní je návrh ZUR JMK v jednom směru – nenavrhuje na náš katastr žádné rozsáhlé průmyslové plochy a nenavrhuje je ani do našeho sousedství do Tuřan. Co zůstává i nadále, je opravdu významná kumulace dopravních záměrů jak na šlapanickém, tak na tuřanském katastru.

Při pohledu na katastr Šlapanic tak na našem katastrálním území najdete dálnici D1 jako významnou a nepřehlédnutelnou dopravní stavbu, která svým hlukem a provozem ovlivňuje využití katastru města – na velkou část území už nyní nelze umisťovat bydlení s ohledem na hluk z dálnice D1.

Dalším významným záměrem je umístění koridoru vysokorychlostní trati (tzv. VRT) záměr RDZ04B) nově vedená jako „nová trať Slatinka – Brno“, varianta ŽUB Brno, Petrov, varianta B. S umístěním koridoru se stále pracuje s odvoláním na připravovanou studii proveditelnosti – umístění brněnského nádraží, kdy se doslova každou chvíli objevuje nový názor, jak a kam nádraží umístit. Pro Šlapanice však tento koridor představuje významné omezení další velké části katastru, ať už bude případná trať vedena v zářezu či tunelu.

Nepominutelnou součástí života šlapanických obyvatel je tuřanské letiště, které si nově nárokuje další významné plochy pro rozvoj a modernizaci (záměry DL01 a RDL01) a rovněž omezuje další rozvoj našeho města minimálně svými hlukovými pásmy.

Na katastru Tuřan pak najdeme tzv. veřejné logistické centrum, které bude pravděpodobně sloužit jako významné překladiště na křižovatce dopravních tras.

A samozřejmě ZUR JMK obsahuje i mnoho dalších záměrů. Možností, jak se k ZUR JMK vyjádřit, je několik. POZOR: všechny připomínky je třeba podat do 15. 6. 2016 včetně.

  1. Můžete sami podat připomínky pomocí formuláře připraveného Jihomoravským krajem ZDE.
  2. Můžete podpořit některého ze zástupců veřejnosti, najdete je například u občanského sdružení Čisté Tuřany, které vzhledem k blízkosti našich katastrů, komentuje i šlapanické území ZDE. Můžete si z jejich připomínek vybrat také své vlastní, anebo pokud s jejich připomínkami souhlasíte jako s celkem, můžete pro ně sbírat i podpisy pro zástupce veřejnosti. Každý zástupce veřejnosti potřebuje 500 podpisů.

Město Šlapanice se vyjadřuje k trase plánované VRT, kterou požaduje zachovat v projednaném koridoru bez přibližování k městu, dále nerozšiřovat rozvojové plochy letiště, vypustit nadbytečnou jihovýchodní tangentu (měla sloužit jako dopravní komunikace pro rozsáhlé průmyslové plochy) a zpracování podrobné územní studie dopravy pro oblast Šlapanice – Tuřany vzhledem ke kumulaci záměrů na těchto územích.

Takže: seznamte se, zvažte a připomínkujte nebo se zapojte i do sběru podpisů, to vše nejpozději do 15. 6. 2016.