Pro oživení paměti: jak byla průmyslová zóna naplánována

aneb co chtějí její tvůrci před volbami lidem vymazat z paměti. Většině nic mazat z paměti nemusí, protože občané Šlapanic tyto plány nikdy neviděli, resp. nikdo jim je neukázal a to ani po výzvách občanského sdružení.

Takto měla zóna vypadat viz Fotogalerie  zde obr. 2 a 3. Na obrázku 3 je vidět, že nejblíže ke Šlapanicím byly tzv. custom built prostory – neboli na přání zákazníků. Kancelářské prostory a vybavení naopak bylo u letiště zády ke Šlapanicím, o jejichž potřeby se nikdo z tvůrců této megalomanské myšlenky nezajímal.

Zkuste najít na obrázcích 30% zeleně, na které přísahají autoři zóny.  Jako varovné memento realizace slibů současného i bývalého vedení doporučujeme vycházku průmyslovou zónou nad školou:

Okolo lakovny Impactu měl být 6metrový pruh stromů (samozřejmě po něm není ani stopy),  zeleň či úklid prachu po Tondachu nikdo z obce ani nikdy nechtěl a paradoxně je to podle našich zpráv spíše Tondach, kdo má zájem o úpravu okolí areálu než naše obec. Vedení obce mělo dostatek času i dostatek prostředků (např. při územní plánování, vydávání územního rozhodnutí či stavebních povolení) tuto situaci ovlivnit, nikdy to neudělalo – důvodem byly zřejmě  jiné zájmy.

Jaké a čí zájmy to byly se běžný občan nikdy nedozví.