Problematika radničních médií na ČT včetně Šlapanic

Dnes můžete sledovat na ČT v pořadu Reportéři ČT problematiku zneužívání radničních médií. V reportáži se objeví i Šlapanice, kde upozorňujeme na fakt, že vedení radnice dlouhodobě praktikuje cenzuru v radničních médiích – kritické články či alternativní názory se např. ve Zpravodaji neobjevují, protože redakční rada (složení starosta, místostarostové a zaměstnanci obce, předsedkyně Komise pro tisk a informace ze starostovy KDU) je zamítají se železnou pravidelností jako politické. Rada města Šlapanice si totiž odhlasovala, že ve Zpravodaji nebudou zveřejňovány politické články. Přičemž jako politické jsou označeny všechny, které by mohly poškodit obraz vedení obce v očích voličů.

Občané se tak dočtou pouze o úspěších vedení obce, např. o realizaci MŠ v budově ZŠ Šlapanice, ale už se nedozvědí, že tento projekt podrobil Kontrolní výbor přísné kritice a upozornil na nesrovnalosti při jeho realizaci (např. nedostatečný počet oslovených firem ve výběrovém řízení a tudíž možná zbytečně vysoká cena,  zvýšené náklady na vytápění školy vyvolané rozhodnutím vedení obce a projektanta MŠ napojit novou MŠ na stávající topení školy, aj.). MŠ v ZŠ je jen jedním příkladem za jiné, u kterých realizace projektů obce vzbuzuje pochybnosti o dobrém hospodaření obce. Občanům však vedení obce vše servíruje jako svůj úspěch a za peníze daňových poplatníků tak vede vlastní nepřetržitou volební kampaň.

Nebo jste snad už viděli na fotografiích „úspěšných akcí“ přestřihávat pásku někoho jiného než je pan starosta či místostarostové?