Šlapanická cenzura – hlasování veřejnosti do 23.9.

Do 23.9. do 13.00 můžete  hlasovat o šlapanické cenzuře v soutěži Otevřeno /Zavřeno, kterou pořádá web pro otevřenost veřejné správy otevřete.cz . Naše radnice soutěží v kategorii Svoboda projevu – nominace č. 7.  Hodnocení v nominaci zní: …“Jde o nejhrubší projev cenzury….“ Hlasovat můžete zde. Celé hodnocení týmu webu otevrete.cz zní: Jde o nejhrubší projev cenzury, která je zapovězena čl. 17 odst. 3 Listiny.
Členy redakční rady jsou jak starosta, tak oba místostarostové (u členů rady jde o střet zájmů), další 2 členové jsou zaměstnanci úřadu – tedy podřízení starosty a místostarostů, a posledním členem redakční rady je předseda KTI. Redakční rada se neshodla, což u zaměstnanců úřadu vyžaduje osobní statečnost.“

Doporučujeme podívat se i do ostatních kategorií – jsou tam i podnětné pozitivní nominace týkající se např. veřejných zakázek aj.

Více k tomuto případu  na našich stránkách.