Sociologické šetření – Šlapanice 2012

Zveme občany na workshop pořádaný městem Šlapanice v pondělí 18. 6. 2012 v 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice.

Lehce nezáživný název v sobě skrývá možnost veřejnosti zapojit se do rozhodování o budoucnosti města. Mělo by se jednat o součást 1. fáze připravovaného koncepčního materiálu o strategii rozvoje města. Na nutném zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucí podobě obce se po diskuzi shodly také všechny volební subjekty zastupitelstva. Pravděpodobně by se mělo jednat o dotazník, ve kterém občané Šlapanic a Bedřichovic vysloví svůj názor a očekávání na podstatné otázky života v naší obci, počínaje např. školstvím, službami, dostupností, životním prostředím apod.

Na důležitosti vytvoření strategie rozvoje pro obec se shodly všechny volební subjekty Šlapanic. Tyto subjekty na základě dohody jmenovaly své zástupce do Komise rady města pro strategii. Součástí nepsané, nicméně vyslovené dohody bylo, že v této komisi budou projednávány a odsouhlaseny všechny zásadní materiály. Bohužel ani ne po 6 měsících došlo k tomu, že na posledním zasedání zastupitelstvo schvalovalo návrh dotace obce Ped.fakultě MU Brno na zpracování analýzy pro tuto strategii, aniž by tento materiál prošel projednáním a schválením uvedené komise pro strategii. Navíc navrhovatel místostarosta S.  Novák nerespektoval doporučení komise, kterou sám vede, aby na tuto fázi strategie a využití fin. prostředků obce proběhlo výběrové řízení.  Požadovali jsme, aby tento materiál byl předložen a schválen komisí, ve které jsou zastoupeny všechny subjekty podle dohody. Zastupitelé koalice využili své většiny v zastupitelstvu a schválili poskytnutí dotace i bez souhlasu opozice.

Za konstruktivní tento přístup koalice KDU, TOP09 a ČSSD nelze označit ani omylem. Materiál navíc již byl na světě v únoru tohoto roku, takže neobstojí ani obvyklá argumentace časem. Účelnost komise pro strategii, jejíž doporučení nejsou Radou města respektována, se tak stává vysoce diskutabilní.

Každopádně občané by měli navštívit workshop a měli by se zajímat o svá práva a možnosti účasti v rozhodování o možné budoucí podobě obce.