SPOLUPRÁCE ZAČÍNÁ U MALIČKOSTÍ

Koncem května 2011 podal politický klub Čisté Šlapanice radě města podnět, který obsahoval konkrétní návrhy, obecnější náměty i nabídku spolupráce. A jak zatím dopadla nabídka spolupráce,  o kterou vedení města už několikrát žádalo? Posuďte sami.

 

Podnět Radě města Šlapanice

Vážení členové Rady,

obracíme se na Vás se předáním podnětu, se kterým se na nás obrátili naši spoluobčané. Cílem podnětu je požádat Radu města, aby zahájila kroky ke zkvalitnění prostředí, doplnění a opravě mobiliáře naší obce.

Naši spoluobčané se na nás obrátili se žádostí o umístění laviček, opravy hřišť, přidání  dalších odpadkových košů.

Na této činnosti se budeme rádi podílet např. při vypracování plánu postupného doplnění níže uvedených míst lavičkami, opravy dětských hřišť či jejich doplnění.

Nabízíme společnou schůzku se zástupci města na toto téma a zvážení možností, jak napomoci realizaci – možné žádosti o grant prostřednictvím občanského sdružení ČŠ a Města, apod.

  1. Po zkušenostech (poškozování) s lavičkami s opěradlem, navrhujeme výměnu těchto za lavičky bez opěradel. Tyto se standardně používají v jiných městech a nejsou poškozovány. Jedná se o umístění laviček na zastávkách trolejbusu, které postrádají  především senioři.
  2. Umístění laviček v městském parku na Riegerově ulici – park je celodenně využíván, dopoledne maminkami s dětmi a odpoledne a navečer rodinami s dětmi i občany, kteří přijdou do parku trávit svůj volný čas. Je zde nedostatek míst k sezení a lidé jsou nuceni posedávat na zídkách či schodech. Rodiče s dětmi hojně využívají dětské hřiště v parku, lavička je zde bohužel jen jedna.
  3. Umístění laviček by uvítali pravděpodobně i občané na ul. Nádražní.
  4. Hřiště: navrhujeme doplnit či opravit dětská hřiště. Jako příklad uvedeme např. oplocení dětského hřiště na ul. Sušilova-Nerudova z důvodů bezpečnosti dětí, rovněž u hřiště  na křížení ulic Švehlova, Wurmova. Seznam hřišť s návrhy na jejich možné zlepšení máme připraven a rádi předložíme k případné společné diskuzi.
  5. Občané Šlapanic nám sdělili, že by uvítali také doplnění mobiliáře města o další odpadkové koše na ulicích.

Chápeme, že v dnešní situaci napnutého rozpočtu bude obtížnější najít finanční rezervy pro tyto potřebné věci, jako jsou lavičky a oprava dětského hřiště, apod., ocení je však mnoho našich spoluobčanů.

Děkujeme.

S pozdravem Michaela Trněná, za politický klub Čisté Šlapanice

Odpověď přišla až po urgenci, kterou jsme odeslali po uplynutí celé zákonné 30 denní lhůty – dne 1.7. A její znění?

“ Vážená paní Trněná,

děkujeme za Váš podnět adresovaný Radě města Šlapanice. O všech uvedených bodech víme, některé řešíme, jiné řešit nebudeme z důvodů nepraktičnosti či ekonomické náročnosti.  Dále připravujeme pasportizaci městského mobiliáře.
Pokud máte jakožto občanské sdružení možnost žádat společně s městem o grant, předlože prosím k posouzení jeho podmínky či odkaz na konkrétní dotační titul.
Děkuji a přeji hezký den.
Pavel Horák, místostarosta.“

Odpověď za uspokojivou označit nemůžeme. Očekávali jsme, že se dozvíme něco konkrétního – které návrhy již město řeší, které zatím neřeší a řešit chce, na kterých využije nabídnuté spolupráce a pokud některé považuje za nepraktické či neekonomické, tak proč. Bez těchto informací nelze brát jako vážně myšlenou uvedenou výzvu k předložení návrhu na grant – není zřejmé, na jaký projekt by byl městem akceptován a na jaký nikoli. Mrzí nás, že vedení města takovýmto způsobem reflektuje aktivitu občanů, ochotných pro město něco udělat.

Jako další krok jsme podali nový podnět, ve kterém žádáme řádné projednání našeho podnětu Radou města (včetně existujícícho zápisu o projednání podnětu z RM) a konkrétní informace, které bychom mohli předat občanům, kteří nás o podání podnětu požádali.