Upozorněte svým hlasováním na cenzuru ve Šlapanicích

Již několik let marně upozorňujeme na fakt, že vedení radnice zneužívá radniční média k výlučné  prezentaci svých názorů. Rada města přijala rozhodnutí, zakazující ve Zpravodaji zveřejňovat „články s politickým obsahem“. Přitom pravidelně starosta, někdy i místostarosta, publikují rozsáhlé politické články – líčení svých pracovních úspěchů. Jejich vyjádření představuje asi 60 – 80% politické plochy periodika. Redakční radu tvoří starosta, místostarosta, 2 zaměstnanci a předsedkyně komise pro tisk a informace. I když měla redakční rada k dispozici 2 články na stejné, diskutované téma (příprava strategie obce), otiskla jen jeden – místostarostův, a oponentní zamítla. Na námitku občana na střet zájmů členů rady, kteří členstvím v redakční radě získávají výhodu ovlivňovat informace o své práci, dokonce zastupitelstvo – lépe řečeno radniční koalice vzalo „na vědomí, že starosta ani místostarostové nejsou v případě své účasti v redakční radě ve střetu zájmů“.

I letos jsme nakonec bez problémů našli aktuální případy cenzury, kterou provádí naše radnice, kterou jsme nominovali do soutěže Otevřeno/Zavřeno. Bohužel opět Zavřeno, a to v kategorii Svoboda projevu. Organizátor soutěže, web pro otevřenost veřejné správy, hodnotí počiny starosty J. Klašky a obou místostarostů P. Horáka a S. Nováka, takto:

Výrazný příklad otevřené cenzury a zneužití radničního periodika.
Zastupitelstvo obce nemá kompetenci autoritativně rozhodnout o existenci střetu zájmů. Může jen rozhodnout, zda má být osoba vyloučena z rozhodování (§ 83/2 obecního zákona).  

A proto podpořte kandidaturu naší obci v soutěži svým hlasování v hlasování veřejnosti zde. Hlasovat můžete jen do 25. 9. 2012