Výzva EPS ministrovi dopravy – jihovýchodní tangenta

Naše sdružení se připojilo k výzvě Ekologického právního servisu ministrovi dopravy Bártovi. Připojili jsme se vzhledem k faktu, že součástí je i upozornění na plánovanou jihovýchodní tangentu Brna.

Ta je v územním plánu Jihomoravského kraje naplánována jako  duplicitní stavba k rozšíření D1 a dotkne se i občanů Šlapanic. Na našem území by se tak měla objevit další rychlostní čtyřpruhová  komunikace (cca 1km od Šlapanic).  V roce 2030 by tak výhledově kromě 70 000 aut denně na D1, mohlo přibýt i až 30 000 aut na jihovýchodní tangentě.

Proti tangentám Brna protestují starostové obcí na trasách tangent – z našeho území se k protestu připojily Ponětovice, Kobylnice, Jiříkovice, Prace i Blažovice a Tvarožná. Považují je totiž pro své obce za likvidační. Šlapanice významně mlčí, protože tangenta by měla být mimo jiné  fakticky další  obslužnou komunikací bájné průmyslové zóny. Jihovýchodní tangenta je navíc bezohledně vedena památkovou zónou Slavkovské bojiště, turisté by tak v budoucnu měli z Mohyly míru obdivovat „divy“ našich územních plánovačů.

Řešení situace přitom existuje a je dokonce o celých 30 mld. levnější než řešení, které prosazuje Jihomoravský kraj v ZÚR JMK. Kromě úspory peněz toto alternativní řešení podstatně více respektuje ochranu zdraví občanů.

Proč Jihomoravský kraj a Brno tak urputně bojují proti svým vlastním občanům je  podobnou otázkou jako v případě  šlapanické průmyslové zóny.  Ve Šlapanicích už víme,  že za otázkami průmyslové zóny stojí především někteří bezohlední vlastníci pozemků.

Více na stránkách Ekologického právního servisu a stránkách věnovaných přímo Zásadám územního rozvoje JMK.