Ztracená komise

Někdy není od věci nahlédnout do starých letáků. Člověk je překvapen, co se v nich vše dočte: například o ztracené komisi. Anebo že by komise existovala v utajení? Takže pro jistotu dotaz:

Vážený pane starosto,
na jaře roku 2010 jste vydal ve své funkci leták (viz http://ciste-slapanice.cz/wp-content/uploads/2013/10/ctp-starosta-_2010.pdf), ve kterém píšete: „ustanovil jsem odbornou komisi, složenou z ekonoma, ekologů (odborníků na ovzduší, krajinnou tvorbu a půdu), nezávislého právníka, urbanisty a dopravního odborníka, abychom si znovu ověřiIi všechny aspekty. O stanoviscích této odborné komise vás budeme informovat“.
Přestože jsem zastupitelkou města Šlapanice již 3. rokem, o existenci této komise ani o jejich stanoviscích jsem dosud neslyšela.
Proto v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. počet členů komise uvedené ve Vašem letáku
 2. datum založení této komise
 3. jaký je její statut (je komisí Rady města apod.)
 4. jméno ekonoma – člena této komise
 5. jméno ekologů – členů této komise současně s uvedením, kdo z nich je odborník na ovzduší, kdo na krajinnou tvorbu a půdu
 6. jméno nezávislého právníka – člena této komise
 7. jméno nezávislého urbanisty – člena této komise
 8. jméno nezávislého dopravního odborníka – člena této komise
 9. kopie zápisů z jednání této komise nebo jakékoliv dohledatelné výstupy této komise
 10. kopie stanovisek této odborné komise, o kterých jste informovali občany, spolu s médii, ve kterých byla tato stanoviska pro občany zveřejněna
 11. náklady na činnost této komise (odměny členům, jiné náklady).

Za laskavé poskytnutí informací předem děkuji. S pozdravem Michaela Trněná

Poskytnuté informace zde zveřejníme za po uplynutí 15denní lhůty, která je na odpověď vymezena.