Odměny CTP zástupcům města

Odměny CTP zástupcům města

Zveřejňujeme část dodatku smlouvy mezi firmou CTP Invest a sdružením vlastníků pozemků „Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ)“. Dovolujeme si ji zveřejnit na základě toho, že jedním z vlastníků pozemků pod plánovanou zónou CTP Invest a členem sdružení je i naše město.

Členové Rady tohoto sdružení měli zastupovat vlastníky, nechali si však vyplatit odměny od firmy CTP Invest viz screenshot. Jan Střechovský (ANO) byl v době podpisu dodatku jmenovaným zástupcem města Šlapanice v tomto sdružení. Václav Hrabálek byl v době podpisu dodatku radním města Šlapanice. Nyní je J. Střechovský zastupitelem města (Zdravý rozum) a V. Hrabálek je tajemníkem MěÚ Šlapanice. Oba shodně tvrdí, že zastupují veřejný zájem, ale nechávají si své služby platit investorem zóny, jak vyplývá z dodatku smlouvy. V žádném střetu zájmů se necítí ani jeden z nich. Tajemník úřadu V. Hrabálek navíc tvrdí, že dokáže striktně oddělit, kdy je tajemníkem a kdy majitelem pozemků.

Věříte jim? My ne!

odmeny od CTP