JMK potvrdil oprávněnost stížnosti sdružení

JMK ve svém rozhodnutí potvrdil stížnost našeho sdružení na postup starosty při vyřizování žádosti o informace a potvrdil, že postup Města Šlapanice byl opět v rozporu se zákonem. Žádali jsme poskytnutí kopií podkladů, rozhodnutí, studií, výsledků měření, posuzování vlivů prům. zóny CTPark Brno South, ze kterých vycházela Dopravní komise Rady Města Šlaanice, když tvrdí , že „plánovaná prům. zóna je od obydlených částí Šlapanic natolilk vzdálena, že nemůže výrazným způsobem narušit životní podmínky…“ Pan starosta nám však poskytl pouze pracovní verzi návrhu nové smlouvy mezi CTP a Městem s tím, že toto jsou materiály, které byly poskytnuty dopravní komisi. Podle rozhodnutí JMK se musí Město znovu zabývat naší žádostí a musí řádně zjistit, zda skutečně má jednotlivé požadované informace, tedy rozhodnutí, studie, výsledky měření, posuzování vlivů PZ, které by prokázaly, že plánovaná PZ je natolik vzdálena od obydlených částí, že nemůže výrazným způsobem narušit životní podmínky – skutečně má (nebo také zda vůbec existují). Pokud neexistují nebo je Město nemá, musí Město tuto skutečnost sdělit našemu sdružení. Rovněž požadavek starosty, aby předsedkyně sdružení tyto informace „dále neposkytovala“, neodpovídá dikci zákona č. 106/1999Sb. Závěr: do 15 dnů bychom se tedy měli dozvědět, zda Město má či nemá studie, výsledky měření, posuzování vlivů PZ na životní prostředí a zda je poskytlo dopravní komisi, aby se mohla vyjadřovat k vlivu PZ na životní podmínky Šlapanic.