Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství nesouhlasí se záborem půdy pro průmyslovou zónu Šlapanice

Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství nesouhlasí se záborem půdy pro průmyslovou zónu Šlapanice

Pozitivní zpráva k nám přišla z Ministerstva zemědělství (MZE), které jsme oslovili kvůli připravované průmyslové zóně pro soukromého investora průmyslové zóny firmu CTP Invest ve Šlapanicích.

Náměstek ministra zemědělství nám v pověření pana ministra M. Jurečky odpověděl, že souhlasí s názorem, že nejúrodnější zemědělská půda je nesmírně cenná a nenahraditelná a její ochraně je třeba věnovat náležitou pozornost. MZE kontaktovalo Ministerstvo životního prostředí, které se vyjádřilo, že má v případě Šlapanic stejný názor a vyjádřilo se k záměru na vynětí předmětných pozemků negativně.

Za tento postoj obou ministerstev jsme opravdu rádi a doufáme, že naše radnice postupně změní svůj názor na realizaci průmyslové zóny a začne hájit zájem občanů Šlapanic i veřejný zájem, kterým je ochrana mimořádně kvalitní půdy.

Celý dopis MZE najdete zde MZECR_postoj_k_zaboru_pudy

Jak vypadají realizované zóny v blízkosti měst si můžete prohlédnout zde:

čestlice

Znění našeho dopisu je zde:

Vážený pane Jurečko,

obracím se na Vás, protože jste Vy i Vaši kolegové z KDU-ČSL opakovaně vyjádřili jak během předvolební kampaně, tak v koaliční smlouvě a v programové prohlášení vlády podporu venkova, zemědělství a také ochranu půdy s nejvyšší bonitou. Nyní se na Vás nově obracím i jako na ministra zemědělství. Píši Vám s prosbou o podporu ochrany mimořádně kvalitní půdy ve Šlapanicích u Brna.

Z pozice ministra zemědělství jistě můžete podpořit ochranu půdy s takto mimořádnou kvalitou i šlapanické zemědělce, kteří půdu obdělávají a jsou na ní z velké míry závislí. Ztráta až 120ha zemědělsky obdělávané půdy bude pro ně velkou ztrátou, jak si jako zemědělec jistě umíte představit.
Vedení našeho města a firma CTP Invest usilují o realizaci velké průmyslové zóny v celkové rozloze minimálně 120ha (tzv. CTPark Šlapanice – Brno South). CTPark má vzniknout v těsné blízkosti obytné zástavby. Navíc se má realizovat výhradně na půdách v I.třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Tyto půdy dlouhodobě chránili všichni dosavadní ministři životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí rovněž dlouhodobě a opakovaně vydává k záměru CTParku negativní stanoviska právě kvůli ochraně vysoce kvalitní půdy. Kvalitu půdy znovu potvrdil i loňský pedologický průzkum provedený Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Tyto půdy jsou nyní využívány k zemědělským účelům.
Šlapanice jsou obec, která je již nyní extrémně zatížena funkcemi pro celou brněnskou aglomeraci – máme na svém území dálnici D1, mezinárodní letiště Brno Tuřany, nově se navrhuje také vysokorychlostní trať Brno Přerov. Šlapanice mají na svém území již z minulosti rozsáhlé dobývací prostory cihelny, skládku nebezpečných odpadů a uprostřed města 6hektarový areál ICEC se starou ekologickou zátěží (fenoly). Opakovaně jsou Šlapanice zařazovány mezi Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Šlapaničtí občané vyjádřili svůj důrazný nesouhlas s touto zónou v petici z roku 2010, kterou podepsalo 2500 občanů.
Nejsem člověkem, který by chtěl  bránit rozvoji měst či kraje. V případě Šlapanic by však již umístění 120 hektarové průmyslové zóny znamenalo překročení únosné zátěže pro obyvatele. Šlapaničtí již ve prospěch brněnské aglomerace či JMK udělali dostatek. Umístit výrobní či logistické haly firmy CTP Invest lze jistě i na jiných půdách, než právě na těch nejúrodnějších. Záměr firmy CTP Invest lze v tomto kontextu jen těžko chápat jako veřejný zájem.

Nyní šlapaničtí občané znovu očekávají vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu územního plánu Šlapanic. Sledujeme tento krok s velkým napětím. Obáváme se však zásahu politiků spjatých s vlastníky půdy a firmou CTP Invest do procesu pořizování územního plánu.

Pokud by nyní Ministerstvo životního prostředí nečekaně po letech dlouhodobě uplatňovaného nesouhlasu změnilo postoj k ochraně půdy ve Šlapanicích z negativního na pozitivní, mohlo by to být pro šlapanické občany a také pro další občany České republiky nedobrým signálem o uplatňování politických vlivů, realizace utajovaných soukromých zájmů a rezignace na ochranu občanů, jejich životního prostředí i přírodního, neobnovitelného bohatství naší země.

 Za veškerou Vaši pomoc předem děkuji. S pozdravem Michaela Trněná, 
zastupitelka města Šlapanice a předsedkyně občanského sdružení Čisté Šlapanice