Podpořte s námi ochranu půdy! Jen do 10. 2. 2015!

Příští týden, v úterý 10. 2. 2015 budou poslanci Parlamentu České republiky rozhodovat o ochraně půdy. Na pořadu bude novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem novely z dílny Ministerstva životního prostředí bylo zvýšit ochranu půdy, která je neobnovitelným přírodním zdrojem. ALE: „Pozměňovací návrhy senátorů, s nimiž se nyní novela vrací zpět do Poslanecké sněmovny, požadují bezbřehé rozšíření výjimek z platby odvodů za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, jejichž uzákoněním by byl popřen smysl zákona o ochraně půdního fondu a vedlo by to k výraznému oslabení ekonomického nástroje ochrany zemědělské půdy.“

Zajímavé bude hlasování poslanců vládní koalice. Pokud by hlasovali pro takto zdeformovaný návrh zákona, popřeli by jednu z priorit programového prohlášení své vlastní vlády:  posílit ochranu kvalitní orné půdy a půdního fondu.

V okamžiku schválení výše zmíněných pozměňovacích návrhů poslaneckou sněmovnou a následně podpisem prezidenta by vstoupil v platnost předpis, který by fakticky přestal půdu účinně chránit.

Můžeme s tím něco udělat? Ano, napište poslancům před hlasováním parlamentu, že s těmito úpravami zákona nesouhlasíte a požádejte je, aby hlasovali proti. Adresy všech poslanců najdete zde nebo podepište petici ZDE. Využít můžete i službu NapišteJim.

1 komentáø

  1. Moje bydliště je celé zabetonované. Kam se podívám všude sklady a překladiště zboží, silnice a přivaděče ke skladům. Dříve se tu pěstovala zelenina. Za posledních 25 let radní městské části Brno-jih rozprodali tuto úrodnou ornou půdu developerům. Možná naplnili pokladnu, asi aby měli na ohňostroje a jiné zbytečnosti. Na budoucnost našich dětí přitom vůbec nemysleli.