Záznamy ano!

Záznamy ano!

Vysílat či nevysílat záznamy zasedání zastupitelstev měst a obcí je otázkou, která hýbala od jara do podzimu mnoha zastupitelstvy, včetně toho našeho.

Rada města Šlapanice rozhodla na jaře letošního roku nevysílat nadále záznamy zasedání zastupitelstva města. Čirou náhodou toto rozhodnutí padlo jen chvíli poté, co si koaliční zastupitelé úmyslně neodhlasovali svůj vlastní program.  Odpovědi na otázku, proč například vedení obce nezvedlo ruku pro svůj vlastní program jednání,  se občané nedočkali a současně došlo ke zrušení vysílání záznamů ZM.  Proti tomuto rozhodnutí opakovaně protestovali zastupitelé především opozičních stran.

Svoje původní rozhodnutí nevysílat záznamy opřelo vedení města o nezávazné vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, které tento úřad začal distribuovat po celé republice. Současně s tím začal ÚOOÚ  zřejmě stíhat obce, které záznamy svých zasedání vysílají. Kvůli porušování ochrany osobních údajů.
Naši zastupitelé podali v září návrh na vysílání online přenosů zastupitelstev, které ÚOOÚ toleroval. V diskuzi zastupitelů pak vyplynul zajímavý závěr, celé zastupitelstvo jako jeden muž deklarovalo, že chce informovat občany prostřednictvím záznamů zasedání a pověřilo naše zastupitele k dopracování návrhu na opětovné vysílání záznamů.

Postup a vyjádření ÚOOÚ přitom je v rozporu s několika jinými výklady.
Zjednodušeně řečeno: občané požívají práva na ochranu svého soukromí. Jakmile se však vydají na zasedání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné, měli by počítat s tím, že zde ochrana jejich soukromí platí jen do určité míry, i oni přicházejí na toto zasedání právě s úmyslem účastnit se veřejného projednání a případně veřejně projednat své záležitosti  – veřejnost zasedání zde  má přednost. Samozřejmě nadále požívají jednotlivci ochrany svého soukromí v tom smyslu, že by neměly být zveřejňovány vyloženě soukromé projevy (např. když se někdo dloube v nose :-) ) či rodná čísla, adresy, výše sociálních dávek, apod.

Občané by měli být upozorněni na skutečnost, že zasedání se nahrává a že bude vysíláno např. na infokanále. Zastupitelstvo by si naopak mělo už při přípravě podkladů uvědomit, které citlivé údaje zazní a které nikoliv.  Vysílání záznamů už by pak nemělo nic stát v cestě.

Stejný výklad podala i právní poradna Svazku obcí a měst, na kterou jsme se obrátili. Celé stanovisko poradny viz zde.

Stejný výklad zastává dlouhodobě i společnost Otevřená společnost, ops. viz např. zde.

K obratu došel zřejmě i ÚOOÚ, který podle zprávy serveru Aktuálně.cz ze dne 8.12. 2011, souhlasí s vysíláním záznamů zastupitelstev za výše uvedených podmínek viz celá zpráva zde.

Jak se rozhodnou naši zastupitelé,  se možná dozvíme už na příštím zasedání ZM ve středu 14.12. 2011.