Věděli jste…?

že podle  zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu zákona  je 40%  odvodů za za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)  příjmem obce? A že obec je povinna podle tohoto zákona vynaložit tento příjem   ke zlepšení životního prostředí v obci a...

Leták firmy CTP

Po 2 letácích sdružení Čisté Šlapanice, 3 letácích vedení města Šlapanice, 3 letácích neznámého seskupení kolem bývalého starosty Ing. Jana Střechovského (pokud nevyvíjí tuto činnost sám), přichází leták samotného investora firmy CTP Invest. Leták CTP Investu má...