Nejkvalitnější půdu pod průmyslovou zónu!

Tímto heslem se řídí šlapanická KDU-ČSL, ČSSD a TOP09 spolu se zástupcem jednomužového „Zdravého rozumu“, kteří prosazují zájem firmy CTP Invest realizovat průmyslovou zónu na nejúrodnější půdě. Dalším zájemcem a podporovatelem tohoto záměru jsou samozřejmě i vlastníci pozemků pod budoucí průmyslovou zónou, je totiž velký rozdíl získat 15 Kč nebo 600 Kč za metr čtvereční půdy. Rozdíl v ceně dělá orná půda či průmyslová zóna.

Naše město si v létě 2013 objednalo rozbor půd pod plánovanou průmyslovou zónou. Analýza půdy prováděná v srpnu 2013 opět prokázala výjimečnou kvalitu šlapanické půdy (celý rozbor najdete zde). Takto kvalitní půdu lze zastavět pouze ve výjimečných případech a pro veřejný zájem. Soukromá firma CTP se soukromými vlastníky může jen těžko reprezentovat veřejný zájem.

Zájem investora zóny firmy CTP Invest je jasný, bude vydělávat – navíc má cestu usnadněnou nevybíravými praktikami šlapanických starostů současných i bývalých, které jednoznačně vede finanční zisk. Říkají, že pro město. Ale je to tak opravdu?
Proti těmto tvrzením hovoří utajovaný a stále nevysvětlený dodatek ke smlouvě mezi firmou CTP Invest a sdružením vlastníků, který jeden z bývalých starostů  – J. Střechovský (Zdravý rozum, nově také ANO) podepsal spolu s bývalým radním a starostou  a současným tajemníkem MěÚ Šlapanice V. Hrabálkem (KDU) a který současný starosta a poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny J. Klaška (KDU) stále ne a ne vyřešit. Proč se také zajímat o drobných 100 milionů, které jsou možná ve hře?

Mohli bychom takto pokračovat dále, ale dobrá zpráva pro dnešek zní – šlapanická půda byla a je stále výjimečně kvalitní! Kdo a proč ji chce zastavět: jednoduchá rovnice s jednoduchou odpovědí.

 

Pomozte nám tuto půdu a s ní i kvalitní bydlení ve Šlapanicích chránit!
Jak to můžete udělat? Podpořte činnost občanského sdružení Čisté Šlapanice. Máme transparentní účet, veškeré výdaje sdružení jdou na aktivity spojené se zvýšením transparentní činnosti šlapanické samosprávy a úřadu nebo výsadbu zeleně nebo jako nyní na jaře na akci pro občany Šlapanic a Bedřichovic, připomínkování územního plánu apod.
Choďte s námi na  zasedání zastupitelstva Šlapanic a vyjádřete svůj názor nahlas. Pište svým zastupitelům a žádejte, aby zastupovali nejen zájmy investora, ale i zájem občanů (kontakty na zastupitele zde).
Registrujte se na do našeho maillistu pro zasílání našich informací e-mail:ciste.slapanice@seznam.cz
Pomozte nám občas roznést naše letáky a především informujte své známé a diskutujte s nimi o dění ve Šlapanicích.

1 komentáø

  1. Průmyslová zóna ve Šlapanicích je naplánovaná i bezohledně k obyvatelům žijícím v dosud poklidných částech městečka. Ubývají možnosti vyjít jednoduše z domu na procházku. Mnozí se již v posledních letech začali potýkat s pohledem na ohyzdné budovy skladů naproti jejich rodinným domům, či se zvýšeným výskytem nákladních aut otřásajícími základy celé ulice. Pokud chceme tuto skutečnost zastavit nebo ji dokonce i změnit, sledujme kdo řídí naše město a jaký je jeho program. Děkuji paní Trněné i občanskému sdružení Čisté Šlapanice, že má stejné priority a vizi jako já. Městečko, které bude nejen vhodné k přespání, ale i ke kvalitnímu bydlení.