Konec cenzury nejen ve Šlapanicích

Konec cenzury nejen ve Šlapanicích

Od dnešního dne začíná platit novela tiskového zákona, která nově dává slibuje všem zastupitelům přiměřený prostor pro publikování svých názorů v radničním periodiku.

Šlapanická radnice přitom je jednou z radnic nejtvrději postupujících vůči veškerým opozičním názorům.  Svou cenzuru uplatňuje důsledně a dlouhodobě viz celá řada našich článků na toto téma (Další kolo, Vysíláme nebo příspěvek ČT věnovaný i Šlapanicím).
Rada města Šlapanice dokonce zakázala ve Zpravodaji publikovat články s politickým podtextem.  V redakční radě Zpravodaje však sedí a rozhodují o tom, co se bude či nebude publikovat starosta a oba místostarostové (KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD). Zázračnou náhodou přitom již několik posledních let vždy dospěli k názoru, že jejich vlastní články nejsou politické a proto mohou být publikovány, zatímco články oponující jejich konání označovali téměř bez výjimky jako politické. Proč se tak namáhali? Odpověď je velmi jednoduchá. Za veřejné peníze dělali ve Zpravodaji reklamu sami sobě. Zkuste ve Zpravodaji najít nějakou sebekritickou notu (nálezcům již předem gratulujeme, protože je to téměř nemožné). Především se však občané již celou dlouhou dobu vládnutí současné KDU, nyní i TOP09 a ČSSD nedozví poměrně zásadní věci.
Jeden příklad za všechny: Například se občané nedozvěděli v podstatě nic o připravovaném novém územním plánu Šlapanic, v jehož konceptu se schovává jak průmyslová zóna v těsné blízkosti obytné zástavby, tak protipovodňová opatření, se kterými dotčení občané vyslovili zásadní nesouhlas. Obec pak hezky potichu vložila do konceptu nového územního plánu protipovodňová opatření jako veřejně prospěšné stavby – občanům tak mohou být pozemky bez dalšího vyvlastněny. Toto je jen jeden z mnoha případů, kdy radnice velmi svévolně obchází šlapanické občany. A je to pádný důvod, proč by kritické názory měly zaznít i ve Zpravodaji. Občané nejsou ovce, za které je současná šlapanická radnice pokládá a názor si rádi udělají sami. Pokud k němu budou mít dostatek objektivních informací, bude to dobře pro nás pro všechny.

Proto také novelu tiskového zákona vítáme, i přes její omezené možnosti (více zde). Jedná se ovšem pouze o první malý krůček, protože u současného vedení města lze očekávat, že otestuje všechny možnosti, jak si zákon vykládat ve svůj prospěch.