Za koho kope starosta J. Klaška a jeho koalice na radnici? Porovnávejte sami!

Za koho kope starosta J. Klaška a jeho koalice na radnici? Porovnávejte sami!

Proč nechce starosta a jeho koalice pro občany zveřejňovat smlouvy, záznamy zasedání zastupitelstva a jiné informace pro občany? Odpověď najdete v následujícím textu.
Na minulém zasedání zastupitelstva města se znovu rozvinula diskuze o průmyslové zóně CTP Invest ve Šlapanicích. Čisté Šlapanice dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme na nekorektní způsob její realizace.

Naše důvody jsou jasné a srozumitelné všem včetně Ministerstva životního prostředí a zemědělství

 • na přípravě zóny se podílela pouze úzká skupina lidí propojená nebo přímo reprezentovaná vlastníky půdy a lidmi, kteří se nechali platit přímo firmou CTP Invest (viz kopie části smlouvy mezi CTP Invest a sdružením vlastníků  )a současně se tvářili, že zastupují naše město (bývalý starosta J. Střechovský, nově ANO a bývalý starosta, radní a současný tajemník MěÚ Šlapanice V. Hrabálek, KDU-ČSL, viz zápisy jednání mezi městem a CTP)
 • občané Šlapanic nedostali po celou dobu možnost se k celé záležitosti vyjádřit nejlépe formou referenda a tak za jediný vypovídající údaj lze považovat petici proti zóně organizovanou Čistými Šlapanicemi, kterou podepsalo více než 2500 občanů ze Šlapanic a blízkého okolí. Nově tvrdí zastupitelé za KDU-ČSL, že referendum o zóně se konalo, byly to údajně minulé volby. Ovšem například postoj ČSSD k zóně byl ve volebním programu doslova šalamounský, stejně tak TOP09. Navíc nikdo dosud neprezentoval občanům ucelený pohled na to, co zóna přinese ve skutečnosti – radnice uvádí pouze klady
 • zóna je v takové blízkosti obytné zástavby, že ji nepochybně ovlivní ať přímo (související doprava produkující hluk a imise, ohrožení hydrologických poměrů) nebo nepřímo (kriminalita, kterou uvedl starosta J. Klaška (KDU) jako jeden z možných negativních vlivů, snížení ceny nemovitostí aj.)

Protože se na posledním zasedání starosta J. Klaška demagogicky vyjadřoval k obsahu smluv mezi naším městem a firmou CTP Invest, zveřejňujeme plné znění této smlouvy a připomínky Čistých Šlapanic z roku 2010, adresované přímo starostovi J. Klaškovi. V nich jsou konstruktivně vyjmenovány všechny nedostatky smlouvy s investorem, které jsme dokázali identifikovat a hlavně návrhy, jak je odstranit. Od té doby se připomínkami Čistých Šlapanic nikdo nezabýval a jen některé z nich byly reflektovány ve smlouvě s firmou CTP Invest z roku 2010.

To, jak nás zastupuje starosta J. Klaška a jeho souputníci při jednání s investorem CTP Invest je nejlépe vidět na porovnání benefitů, které si vyjednávalo s firmou CTP Invest město Brno pro Amazon a co vyjednal starosta Klaška (KDU-ČSL),V. Horák (KDU-ČSL),  J. Střechovský (ANO), V. Hrabálek (KDU-ČSL), Pavel Horák (původně Střechovského uskupení Hnutí pro rozvoj Šlapanic, nyní TOP09) – všichni se účastnili jednání s firmou CTP Invest a měli zastupovat město viz zápisy jednání.

Porovnejte sami a pochopíte, proč nechce starosta spolu se všemi výše uvedenými pány dobrovolně zveřejňovat smlouvy města, záznamy zasedání, podklady pro jednání zastupitelstva a jmenovité hlasování zastupitelů, které jsme opakovaně navrhovali.

 

Amazon/zdroj ČT Šlapanice/zdroj podepsané smlouvy Šlapanice/zdroj: tvrzení starosty J. Klašky a tajemníka MěÚ Šlapanice V. Hrabálka
Rozloha PZ 21ha 123ha (možná 200) souhlas
Příspěvek na infrastrukturu 26 milionů 8,75 milionů 10 milionů na kanalizaci
Příspěvek na výkup pozemků 59, 5milionů 0.- bez komentáře
Příspěvek na úpravu křižovatky/smyčka MHD 6,5 milionů 0,- bez komentáře
Příspěvek na monitor.stanici imisí 0,- 300 000,- ročně 300 000.-
Jiné závazky  CTP daruje Brnu minimálně 44500m čtver. na stavbu exitu D1/případný rozdíl do 59,5 mil. Brnu doplatí. CTP na své náklady vybuduje větev  obchvatu A a B, pozemky musí vykoupit město. Jedním z vlastníků pozemků je i firma CTP Invest, která není nijak smluvně zavázána k prodeji pozemků na obchvat. Starosta prezentuje občanům, že firma CTP Invest zaplatí a vybuduje obchvat Šlapanic. Neuvádí, že město bude muset vykoupit pozemky pod obchvat, navíc od firmy CTP Invest a že firma zaplatí pouze větev A a větev B (viz náčrt ve smlouvě)
Údajné závazky CTP
 •  0ha zeleně/závazek ve smlouvě není
 • závazek ve smlouvě není

 

 • 3ha zeleně mezi zónou a Švehlovou
 • nebude se realizovat III. fáze průmysl.zóny u Brněnské
Zisk města z prodeje pozemků 214 milionů(pravděpodobně alespoň částečně zasíťované pozemky) cca 70 milionů(město vlastní něco přes 10ha)zbytek patří jiným vlastníkům, např. tajemníkovi MěÚ Šlapanice V. Hrabálkovi CTP zaplatí za pozemky pod zónu ve Šlapanicích 3/4 miliardy korun, uvedl na 18. ZM tajemník MěÚ V. Hrabálek (viz 1h:31min záznamu. Tyto peníze jsou určeny z největší části soukromým vlastníkům. Město z nich tedy neuvidí nic.
Rizika
 • V případě krachu firmy CTP nemusí žádný ze závazků smlouvy přejít na nástupce firmy CTP- tey možná žádný obchvat, ani jiná související plnění.
 • Nezvládnutelná ekologická zátěž nebo chátrající areál, o které se bude muset starat město
Nevyčíslené náklady Šlapanic
 • V žádné smlouvě není definováno, co se stane se zónou po uplynutí životnosti hal. Budou mít Šlapanice na krku další nevyužitelný areál s možnou ekologickou zátěží?
 • Výkup pozemků pod obchvat
 • Snížení hodnoty nemovitostí občanů
 • Vybudování nutných protipovodňových opatření
 • Náklady na opatření proti kriminalitě

 

Nevyčíslitelné, ale existující náklady
 • Zdraví občanů Šlapanic
 • Ztráta pohody bydlení ve Šlapanicích, a to navždy
 • Zničení životního prostředí Šlapanic, rovněž navždy
 • Ztráta 120 ha nejúrodnější půdy pro budoucí generace, taktéž navždy (půdu nelze odvézt jinam a zachovat její kvalitu)

 

Vyčíslený přínos  po dobudování celé zóny výnos daně z nemovitostí (při plné zastavěnosti zóny za cca 15let, tedy v roce 2029) kolem 30 milionů, ale spíše méně. Příjem bude narůstat postupně v závislosti na zaplnění zóny.
Jiné výhody od CTP příspěvek na školku
příspěvek na Šlapanické slavnosti
příspěvek na propagaci Šlapanic

 

Závěr:

 • Přínosy průmyslové zóny zdaleka nejsou tak jednoznačné, jak prezentuje koalice KDU-ČSL, ČSSD a TOP09.
 • Co bude se zónou po uplynutí její životnosti (podle CTP cca 30 let)?
 • Na co reálně Šlapanice potřebují tyto finance? Jsou totiž naprosto schopny ze svého rozpočtu ufinancovat při rozumném hospodaření všechny potřeby města.
 • Občané chtějí ve Šlapanicích příjemné, klidné a bezpečné! bydlení s kvalitním životním prostředí (dotazníkové šetření v r. 2013, str.18)
  Doporučujeme srovnání s Modřicemi, které mají na katastru vysoký podíl průmyslových a podnikových ploch – s čím se potýkají viz Strategie Modřic (slabé stránky SWOT analýza)

Čisté Šlapanice upozorňují na celou problematiku ve všech souvislostech. Snažíme se občany zastupovat a také je informovat,  jak ve správních řízeních o územním plánu a všech ostatních, jak jen to je možné.

Porovnávání výsledků Čistých Šlapanic a radnice se nevyhýbáme, jedno však musí být zřejmé:

Radnice – tedy KDU-ČSL, ČSSD a TOP09 Čisté Šlapanice
Uvolnění ze zaměstnání 3 osoby na plný úvazek 0 osob
Zaměstnanci cca 140 zaměstnanců MěÚ Šlapanice 0 zaměstnanců
Rozpočet  cca 130 milionů ročně průměrně 30-40 000,- Kč ročně
Zdroj financí veřejné prostředky, tedy daně nás všech příspěvky členů sdružení a občanů, granty Nadace VIA a T-mobile

Oblíbené porovnávání výsledků panem starostou je tedy minimálně řečeno trapné a směšné.

A ano, členové občanského sdružení jdou opět do voleb – kvůli všemu, co zde bylo uvedeno a napsáno. Nemáme se za co stydět a věříme, že občané Šlapanic nás podpoří. Nechceme totiž, aby Šlapanice dopadly například jako Čestlice na úvodním obrázku.